Seleccionar página

És una associació empresarial formada pels establiments hotelers: hotels, hotels-apartaments, hostals/pensions, així com pels apartaments turístics i habitatges d’ús turístic en edificis sencers, de la ciutat de Barcelona i el seu entorn, amb àmbit provincial.

BARCELONA HOTEL ASSOCIATION

Com a representants dels sector hoteler de la ciutat de Barcelona, el Gremi d’Hotels de Barcelona és conscient del protagonisme que actualment té en el mapa socioeconòmic d’aquesta i, per tant, participa de forma pro activa en tot allò que succeeix al seu entorn, amb especial incidència en aquells temes que tenen a veure amb el desenvolupament del sector hoteler i turístic; la qualitat de Barcelona com a destinació; la professionalització del sector; la millora de la coexistència entre l’activitat turística i la ciutadania i, en la millora de la qualitat de vida dels seus ciutadans en aspectes com la seguretat, la sostenibilitat i la responsabilitat social.

En aquest sentit, el GHB actua com a principal element de representació del sector en les negociacions amb les administracions, tant pel que fa a la defensa col·lectiva com a la individual, promovent la recerca d’inversions en infraestructures, col·laborant en la captació de grans esdeveniments per a la ciutat, prestant suport a l’organització de nous atractius comercials que dinamitzin les temporades i participant activament en les entitats empresarials i turístiques més representatives de la ciutat, així com, mostrant-se propera i col·laboradora amb les entitats veïnals, socials i ciutadanes de Barcelona i, amb els mitjans de comunicació, esdevenint font principal de comunicació.

L’entitat esdevé, per tant, un agent social de destacada rellevància i influència a l’ecosistema turístic del país, actuant com a canal de gestació, estructuració i difusió de tota l’activitat que esdevé vinculada entre el sector hoteler i el seu entorn, tant en l’àmbit empresarial com, pel que fa a actuacions de responsabilitat social corporativa que poden revertir a l’entorn proper derivades de l’activitat hotelera.

Tant mateix, participa del desenvolupament tecnològic de Barcelona, tant en aquells aspectes més propers al seu àmbit d’activitat, on a més en fomenta el grau de coneixement i formació del personal vinculat, com en aquells que tenen a veure amb la millora de les prestacions de la ciutat i la seva qualitat de vida, fomentant, concretament, el desenvolupament i la implantació de nous projectes tecnològics en l’àmbit turístic de Barcelona.

QUIERES ANUNCIARTE EN
BARCELONA CITY MAP?

Contacta con nosotros para solcitar información y tarifas.

@ Sant Cugat Business Park
Vía Augusta 15 – 25 CP: 08174 · Sant Cugat del Vallès – Barcelona
Teléfono: 93 348 88 36
grafico@aticbcn.es